Atletický kemp 2020

Tradiční kemp se konal ve dnech 10. – 14. srpna 2020 (pondělí až pátek).


Rámcový program:
atletika, sportovní hry, plavání, pohybové hry
Konkrétní program v jednotlivých dnech sdělovali trenéři svým svěřencům při zahájení a dále vždy den předem.

Pokud za některého účastníka kempu ještě není uhrazen poplatek 1500,- Kč, je nutno ho bezodkladně zaplatit na účet: KB 115-8675570227 / 0100, variabilní symbol = 3, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Radomír Jánský
předseda klubu