Členské příspěvky 2024 – aktualizace

Od 1. ledna 2019 je náš klub samostatným spolkem, jehož členové mají jako jednu z povinností platit pravidelně a včas členské příspěvky.
Bankovní spojení je  KB č.ú. 115-8675570227 / 0100    (platí od 28.1.2019)
Variabilní symboly pro platby členských příspěvků:
1 (jedna) = pro pololetí září-leden
2 (dva) = pro pololetí únor-červen
3 (tři) = pro Atletický kemp

Výše členského příspěvku v roce 2024: aktualizace 2.1.2024
Pro všechny členy klubu bez rozdílu – 1200,- Kč za jedno pololetí.

Nejzazší termín pro úhradu členského příspěvku za pololetí „únor-červen“ roku 2024 stanovujeme na 15. březen 2024.

Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.
Pozn.: Při platbách za dvě a více dětí jedním příkazem uvádějte do zprávy pro příjemce  celá jména obou (všech) dětí.
Celá jména dětí ve zprávě pro příjemce nutně potřebujeme, abychom mohli platby jednoznačně identifikovat.