Členské příspěvky – září 21 až leden 22

Vzhledem k tomu, že řada našich členů dluží za pololetí únor-červen členský příspěvek (a klub proto k 30.6. přichází cca o 100 tis. Kč.), připomínáme povinnost uhradit dlužnou částku JAKO PODMÍNKU K SETRVÁNÍ V ČLENSKÉM POMĚRU.
Dlužnou částku bylo třeba uhradit nejpozději do 15. září 2021. Aktuálně je již dávno po tomto datu a tak dlužníkům dáváme poslední šanci pokračovat v činnosti v klubu, jinak je opravdu vyškrtneme ze všech seznamů.
Žádáme tedy zákonné zástupce našich členů, kteří jsou stále dlužníky, aby svou členskou povinnost splnili do 15.prosince 2021.
Informaci o stavu platby členských příspěvků dostanete od příslušných trenérů.

Termín pro úhradu členských příspěvků za období září 21 – leden 22
byl 31.říjen 2021. Ani tento termín nesplnili – bohužel – všichni naši členové.


Od 1. ledna 2019 je náš klub samostatným spolkem, jehož členové mají jako jednu z povinností platit pravidelně a včas členské příspěvky.
Bankovní spojení je  KB č.ú. 115-8675570227 / 0100    (platí od 28.1.2019)
Variabilní symboly pro platby členských příspěvků:
1 (jedna) = pro pololetí září-leden
2 (dva) = pro pololetí únor-červen
3 (tři) = pro Atletický kemp

Výše členského příspěvku (od září 2021):
Pro všechny členy klubu bez rozdílu – 900,- Kč za jedno pololetí.

Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.
Pozn.: Při platbách za dvě a více dětí jedním příkazem uvádějte do zprávy pro příjemce  celá jména obou (všech) dětí.
Celá jména dětí ve zprávě pro příjemce nutně potřebujeme, abychom mohli platby jednoznačně identifikovat.