K prvnímu výročí obnovení atletického klubu ve Slaném

Školní atletický klub při 3.ZŠ ve Slaném
V září t.r. (2014) si připomínáme první výročí fungování atletického klubu při školním sportovním klubu 3.ZŠ ve Slaném.
Proto malé ohlédnutí za tímto rokem. V květnu minulého roku se za účasti představitelů Českého atletického svazu a představitelů města slavnostně otevřel nový atletický areál, který nahradil již devastovaný areál starý. Znovu tak mohla být oživena atletika ve Slaném. A je na co navazovat. Po letech generace, kterou vedl Václav Šarboch a následně Vladimír Němec, nastalo období, kdy atletika fakticky ve Slaném zanikla. Jen díky školám se na škvárové dráze pořádaly školní atletické závody. Ale i ty posléze byly zrušeny, protože dráha a sektory, dá-li se tomu tak říci, byly již v katastrofálním stavu.
Názory na revitalizaci areálu nebyly jednotné. Byly hlasy, proč stavět atletický areál, když neexistuje atletický oddíl. No existovat samozřejmě nemohl, když k tomu podmínky nebyly. Zájemci o tento druh sportu museli dojíždět do Kladna do atletického oddílu AC Tepo Kladno.
Dojíždění zejména pro nejmladší atletický potěr bylo velmi náročné nejen logisticky, ale zejména finančně. Po roce fungování v nových podmínkách můžeme konstatovat, že vybudování atletické dráhy a sektorů má své opodstatnění.
Již v červnu minulého roku byl uspořádán nábor pro zájemce o dětskou atletiku. Celkem se náboru zúčastnilo 113 dětí ve věku 5 – 13 let. Z tohoto počtu potom v září pravidelně začalo navštěvovat tréninky okolo 60 dětí. V zimním období děti pokračovaly v přípravě v tělocvičnách 3.ZŠ.
V únoru 2014 se pak Školní atletický klub při 3.ZŠ stal členem Českého atletické svazu se všemi právy a povinnostmi, které z členství vyplývají. Je to oficiální status. Tedy ne jen nějaký atletický kroužek, jak jsem se dočetl na jednom z diskusních fór.
Představitelé nově vzniklého atletického klubu při jednání s ředitelem Českého atletického svazu, Františkem Fojtem:

K 1. srpnu 2014 je registrováno na 70 dětí ve věku 5 – 13 let. O odborné vedení se stará skupina osmi kvalifikovaných trenérů . Tréninky probíhají jedenkrát až dvakrát týdně podle věku dětí.
Hned na počátku existence školního atletického klubu jsme se dohodli s oddílem AC TEPO Kladno na úzké vzájemné spolupráci. To co dnes začalo fungovat u fotbalistů SK Slaný, tím my jsme začali. AC TEPO Kladno poskytuje našemu klubu zejména metodickou pomoc, vyškolil některé naše trenéry, my zpětně umožníme nejlepším dětem přejít do kladenského oddílu, pokud o to budou mít zájem. Příkladem může být Andrea Pondělíčková, sprinterka, která dnes patří mezi celostátní špičku ve své věkové kategorii.
Prostě jsme přípravnou farmou pro AC Tepo. Navíc v případě přeplněnosti kladenského Sletiště nabízíme náš atletický areál.
Z toho je zřejmé, že si neklademe nereálné cíle, chceme se zaměřit zejména na atletický potěr.
Pokud však budou zájemci z řad dorostu a dospělých, dveře na stadion a do klubu mají otevřené. Stejně tak je pro nás běžné, že atletické tréninky navštěvují i děti, které se zároveň věnují kopané, basketbalu i jiným druhům sportu. Vždyť atletická všeobecná příprava je nutná pro všechny sporty.
Tím odpovídáme na časté otázky, zdali děti mohou provozovat i jiný sport. Další častou otázkou je, jestli provádíme výběr. Neprovádíme. Kdo má zájem, toho v klubu přivítáme. Doposud máme i velmi nízké příspěvky. Za půl roku zaplatí děti 600,- Kč při tréninku 2x týdně, nejmladší skupina, která trénuje 1x týdně platí 300,- Kč.
Kromě vlastního tréninkového procesu jsme v minulém roce uspořádali i zájezd na halové atletické závody Prague Indoor 2014, které se konaly v pražské O2 aréně, aby naši mladí atleti viděli, jaká je atletika ve vrcholovém provedení.
V uplynulém roce jsme uspořádali dvoje oddílové závody, ale už se připravujeme i na střetnutí s dětmi z ostatních atletických oddílů Středočeského kraje.

Webové stránky našeho atletického klubu, které jste právě navštívili, jsou v provozu od června 2014. Lze na nich nalézt řadu informací nejen pro stávající členy, ale i pro širokou veřejnost (například avízo atletických závodů na Městském stadiónu, výsledky našich závodů, fotografie z činnosti atletického klubu a pod.). Stačí kliknout na www.atletikaslany.cz.

Školní atletický klub slaví 1.narozeniny fungování, další zájemce rádi přivítáme, stejně tak i další trenéry či pomocníky .

Předseda školního atletického klubu
Radomír Jánský