Platba členských příspěvků září 2020 – leden 2021

Od 1. ledna 2019 je náš klub samostatným spolkem a má upravený název na:
ŠKOLNÍ ATLETICKÝ KLUB SLANÝ.
Nové IČ klubu je: 077 58 405
Nové bankovní spojení je  KB č.ú. 115-8675570227 / 0100    (platí od 28.1.2019)

Variabilní symboly pro platby členských příspěvků:
1 (jedna) = pro pololetí září-leden
2 (dva) = pro pololetí únor-červen
3 (tři) = pro Atletický kemp

Nejzazší termín pro platbu za období září 2020-leden 2021 stanovujeme na 15. říjen 2020.
Úprava výše členského příspěvku pro pololetí září 2020 – leden 2021:
(kompenzace za jarní období)
Pro toto období budou členové, kteří mají zaplacen řádně příspěvek za pololetí únor-červen 2020, hradit polovinu příspěvku, t.j. děti trénující 1x týdně 300,-, a děti trénující 2x týdně 600,- Kč.
Tato úprava se netýká atletů narozených 2005 a dříve vzhledem k tomu, že jejich příprava nebyla v jarním období přerušena a dále nově přihlášených atletů a těch, kteří neuhradili členský příspěvek za období únor-červen 2020 (za ty je nutné zaplatit 1200, resp. 600 Kč).

Částku za nadcházející pololetí (září 20 -leden 21) zaplaťte převodem
na účet: KB 115-8675570227 / 0100,
jako variabilní symbol uveďte 1 (jedna), do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte.
Pozn.: Při platbách za dvě a více dětí jedním příkazem uvádějte do zprávy pro příjemce  celá jména obou (všech) dětí.
Celá jména dětí ve zprávě pro příjemce nutně potřebujeme, abychom mohli platby jednoznačně identifikovat.

Radomír Jánský, předseda ŠAK Slaný