Přihláška do klubu

Od 1. ledna 2019 je náš klub samostatným spolkem a má upravený název na:
ŠKOLNÍ ATLETICKÝ KLUB SLANÝ.
Nové IČ klubu je: 077 58 405
Nové bankovní spojení je  KB č.ú. 115-8675570227 / 0100    (platí od 28.1.2019)

Variabilní symboly pro platby členských příspěvků (jejich výši upravila Valná hromada klubu na 1200,- Kč, u nejmenších dětí 600,- Kč za pololetí):
1 (jedna) = pro pololetí září-leden
2 (dva) = pro pololetí únor-červen
3 (tři) = pro Atletický kemp

Všichni dosavadní členové jsou převedeni do tohoto samostatného spolku.
Níže uvedenou přihlášku, ve které je uveden upravený název, vyplňujte jen v případě, že jde o nového člena klubu.
Formulář přihlášky do klubu najdete zde:

Formulář o zdravotní způsobilosti atleta najdete ZDE:
(potvrzuje ho příslušný dorostový lékař)