Atletické kempy 2024

V tomto roce uspořádáme (podobně, jako v r. 2023) 2 kempy:
12.-16.8. pro ročníky narození 2018 – 2010
19.-23.8. pro atlety narozené v r. 2009 a dříve (jako soustředěný trénink před podzimní částí sezóny)

Informace ke kempu 12.-16.8. 2024 – pro ročníky narození 2018-2010:
Do 31.5.2024 mají přednost k přihlášení členové Školního atletického klubu Slaný, za které jsou řádně uhrazeny členské příspěvky.
Pokud k tomuto datu nebude naplněna kapacita kempu bude možné přihlásit i nečleny klubu.

Přihlášky posílejte přes tento odkaz:
Přihláška Atletický kemp 2024 (google.com)
Jiná forma přihlášky nebude přijata.

Cena kempu: 1950,- Kč za osobu
Platba pouze bankovním převodem na č.ú. 115-8675570227/0100 pod variabilním symbolem (VS) = 3. Termín pro platbu: 15.7.2024
Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno přihlášeného dítěte/ přihlášených dětí.

Bližší informace zveřejníme zašleme přihlášeným začátkem srpna 2024.

Výbor klubu 31.3.2024