Rodinný 5boj 2015 – výsledky

V úterý, 15. září 2015 od 16 hodin, se na Městském stadiónu ve Slaném uskutečnil 2. ročník Rodinného pětiboje.
Disciplíny:
děti :
60 m, skok do dálky, hod míčkem
rodiče/prarodiče :
hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa NEBO skákání přes švihadlo 1 minutu

Výsledky (klikněte na následující odkaz): Rodinny_5boj_OVOV_Slany_2015_vysledky
Ve sloupci „B“ je pořadí podle absolutního zisku bodů, ve sloupci „AW“ je pořadí relativní, s přihlédnutím k věkovému indexu rodiny.
Gratulujeme všem startujícím k výborným výkonům a těšíme se na další shledání při společném sportování členů rodiny.

Radomír Jánský
předseda školního atletického klubu