Rodinný 5boj – 9.9.2014

Výsledky (opravené – se započtenými body za hod míčkem) najdete po kliknutí na tento odkaz: Rodinny petiboj OVOV-Slany 2014-vysledky(oprava)

Systém soutěže v Rodinném pětiboji s OVOV

 1. Závodilo se podle pravidel OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – blíže www.ovov.cz/o-projektu/pravidla) s těmito úpravami:
  a) skok do dálky dětí (3 pokusy) se všem závodníkům měřil k místu odrazu
  b) přeskoky švihadla dospělých byly jen dvěma způsoby – 30 sekund kroužení vzad a 30 sekund kroužení vpřed (tj.1 pokus po dobu 1 minuty, dosažený počet přeskoků se pro účely bodování násobil dvěma)
 2. Do výkonu rodiny se počítalo 5 výsledků
  – 3 od dítěte a 2 od dospělého/dospělých (mohli startovat dva dospělí a o výkony se podělit; pokud startovali ve stejné disciplíně, počítal se lepší ze dvou výkonů).
 3. Rodinný 5boj byl na stadiónu vyhodnocen podle absolutního pořadí, v oficiálních výsledcích však najdete i relativní pořadí, s přihlédnutím k věkovému indexu rodiny. Ten se stanovil takto: věk dítěte byl odečten od věku dospělého (v případě startu dvou dospělých rodinných příslušníků se bral v úvahu průměr).
  Příklady:                                                                                                                                       10leté dítě a 39letý rodič mají index 29
  9leté dítě a 71letý prarodič mají index 62
  7leté dítě a 37letý táta a 34letá máma mají index 29
 4. Dosažený počet bodů v 5boji se poté ve zvláštní tabulce porovná s hodnotou bronzového odznaku OVOV pro věkovou kategorii, do které patří daný věkový index rodiny a z takto vypočteného počtu bodů bylo určeno celkové relativní pořadí (třetí strana výsledků).